Make your own free website on Tripod.com
PEFC

Ook aan het fenomeen herbebossen zijn organisaties verbonden die er regels over maken, er toezicht op houden en voor afspraken zorgen op dit gebied.
PEFC is zo’n organisatie. PEFC staat voor ‘Pan European Forest Certification’.
De PEFC is gebaseerd op vrijwillige deelname van de deelnemende partijen en ziet erop toe dat onderling gemaakte afspraken worden nagekomen. PEFC functioneert zo als een ‘third party’, een onafhankelijke organisatie, zonder belangen bij de houtkappers. PEFC houdt een aantal stukken bos in de gaten, welke onderhouden worden volgens de Helsinki-criteria. Consumenten kunnen er dan van op aan dat het hout uit deze bossen verantwoord is gekapt.
De Helsinki-criteria zijn de criteria waaraan de bossen moeten voldoen om goedgekeurd te worden door PEFC. Tot deze criteria is door de deelnemende landen besloten in Helsinki, in oktober van 1998.