Make your own free website on Tripod.com
Vormen van illegale houtkap

Er zijn meerdere regels waarop je illegaal hout kunt kappen:
* Er wordt meer hout gekapt dan is toegestaan
* Beschermde boomsoorten worden geŽxploiteerd
* Houtkap buiten eigen concessiegebied
* Houtkap in natuurreservaten en andere beschermde gebieden zoals indianenreservaten
* Kap van boomsoorten beneden of boven vastgestelde maat
* Zonder geldige vergunning kappen