Make your own free website on Tripod.com
Het CBD
Het CBD belichaamt de belangrijkste afspraken die op het gebied van bescherming van bossen zijn gemaakt. Er zijn in totaal 186 landen die hebben ingestemd hieraan mee te werken, waaronder sinds 1992 Nederland. Het grootste deel van de wereld is in het CBD dus vertegenwoordigd. De bedoeling is dat er per land wordt gekeken wat er moet worden gedaan om de biologische diversiteit te beschermen. Hiervoor moet dan een programma worden opgezet en moeten er maatregelen worden getroffen om de biologische diversiteit te waarborgen. Het doel van het CBD is dus het verlies van biologische diversiteit een halt toe te roepen. Als dit probleemloos zou gaan, zou het CBD niet nodig zijn. Er is echter een heel aantal problemen, die het CBD in de weg staan; - Politieke obstakels; de regerende macht in een land kan onwillend zijn ten opzichte van het CBD of kunnen simpelweg niet aan de eisen van het CBD voldoen. Dit bijvoorbeeld door politieke instabiliteit. Ook is het mogelijk dat het behoud van biologische diversiteit niet goed genoeg wordt doorgevoerd in andere industrie-sectoren.

- Technische obstakels; te weinig mensen, personeel, te weinig technologische kennis en expertise. Ook gebrek aan genoeg en adequate wetenschappelijke onderzoekscapaciteit kan een probleem vormen.

- Kennis; het niet goed documenteren van gebeurtenissen en ontwikkelingen. Het niet volledig benutten van aanwezige kennis en het niet goed opleiden van jongeren op het gebied van biodiversiteit.

- Economische tekortkomingen; te weinig financiŽn, slechte economische opzet, gebrekkige liefdadigheidssteun.

- Samenwerking; geen goede samenwerking op nationaal en internationaal niveau, te weinig samenwerking tussen deelnemers, te weinig effectieve partnerschappen, te weinig toewijding van de wetenschappelijke samenleving.

- Gebrek aan toepasselijke wetten en regels

- Sociaal-economische factoren, als; armoede onder de bevolking, onwillendheid van de bevolking, oncontroleerbare produktie- en consumptiepatronen.

- Natuurlijke tegenslagen; klimaatveranderingen, natuurrampen.

Home